Ruščina

Med tujimi jeziki lahko dijaki na I. gimnaziji po dolgem premoru sedaj že nekaj let kot tretji tuji jezik znova izberejo ruščino. Zanimanje za ta vzhodnoslovanski jezik je iz leta v leto večje, izhaja pa iz radovednosti dijakov in tudi študijske ter kasneje zaposlitvene ambicije.

Pouk ruščine, v katerega se po želji lahko vključijo dijaki drugih in tretjih letnikov, je vključen v urnik in ima status šolskega predmeta, pri katerem dijaki pridobijo tudi oceno. Dijaki se pri urah seznanijo s kulturo in tradicijo ruskega jezika in kulture – z značilnostmi te prostrane dežele, navadami in običaji ljudi, ki se v večmilijonskih mestih zelo razlikujejo od tistih na podeželju, spoznavajo jezik in njegove zakonitosti ter se učijo temeljne komunikacije v njem. Ob pouku imajo tudi možnost ogleda gledaliških, opernih in baletnih predstav ruskih avtorjev in izvajalcev po različnih slovenskih gledališčih, lastnih nastopov na prireditvah, kot sta Ruski večer, ki poteka vsako drugo leto v Celju, in na Rusijadi v Škofji Loki, tradicionalnem srečanju dijakov srednješolcev, ki se učijo ruščino na osnovnih in srednjih šolah po številnih slovenskih mestih. Aktivno pa lahko sodelujejo tudi na predstavitvah tujih jezikov na šoli, na pevskih festivalih, kot sta npr.

Veseli veter ali Večer ruskih romanc, ki ju organizira Center ruske znanosti in kulture v Ljubljani, prvega vsako leto v drugem slovenskem mestu, drugega pa v Škofji Loki. Dijaki imajo tudi možnost vključitve v rusko bralno značko, ki jo organizira Sekcija za ruščino pri Slavističnem društvu Slovenije, zelo prizadevni z več znanja pa se lahko pomerijo z vrstniki z drugih slovenskih šol tudi na tekmovanju iz znanja ruskega jezika in poznavanju ruske kulture.

Vrnitev ruščine kot možne izbire je vsekakor prispevek k temu, da si dijaki lahko širijo razgledanost s poznavanjem še enega slovanskega jezika in spoznavajo kulturo, ki so jo zaznamovali Puškin, Tolstoj, Dostojevski, Čehovi, Jesenin, Ahmatova, Čajkovski in še mnogi pomembni velikani, ki predstavljajo temelj v zakladnici svetovnega duha.

Dostopnost