Certifikat – Športnikom prijazno izobraževanje

Olimpijski komite Slovenije ob podpori in s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na nacionalni ravni vodi različne aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikom in njihove dvojne kariere.

Z inovativnimi pristopi pri izobraževanju ter s sistemskimi rešitvami v zakonodaji država skrbi za vse šolajoče se športnike. Certifikat “Športnikom prijazno izobraževanje” je certifikat za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov na ravni srednješolskega izobraževanja kot tudi višje/visoke ravni izobraževanja. Namen certifikata je prepoznati okolja in izobraževalne institucije, ki omogočajo prilagojeno izobraževanje športnikov.

Glavna cilja sta končana srednješolska raven izobraževanja ter olajšanje prehodov na višjo-/visokošolsko raven izobraževanja preko vzpostavitve mreže partnerskih ustanov. Certifikat omogoča sistem obveščanja oz. informiranja športnikov pri odločitvi, v kateri izobraževalni instituciji imajo boljše pogoje za izobraževanje in pozitivno dodano vrednost za izobraževalne ustanove. Z dodelitvijo in podaljšanjem veljavnosti certifikata “Športnikom prijazno izobraževanje” je prejemnikom certifikata omogočena nadaljnja uporaba imena Športnikom prijazno izobraževanje in kompozitnega logotipa projekta.

Dostopnost