Francoščina

Znanje francoskega jezika omogoča sporazumevanje s 300 milijoni ljudi, ki govorijo ta lep, melodičen jezik. Francoščina je po številu govorcev peti najbolj razširjeni jezik na svetu, je uradni jezik v 29 državah, poleg angleščine pa je edini jezik, ki je prisoten na vseh kontinentih. Francoščina odpira vrata pomembnih evropskih inštitucij in je lahko jeziček na tehtnici pri mednarodnih izmenjavah v okviru študija ter pri iskanju zaposlitve, saj Francija že tradicionalno sodi med pet ključnih zunanjetrgovinskih partneric Slovenije.

Francoščino kot drugi tuji jezik lahko izberejo dijaki splošne, klasične, umetniške gimnazije in dijaki športnega oddelka. Jezika se učijo štiri leta in tako po končanem četrtem letniku dosežejo raven B1. Maturanti, ki izberejo francoščino za maturitetni predmet, v četrtem letniku svoje znanje poglabljajo pri dodatnih urah, ki so namenjene pripravam na maturo.

Obstaja tudi možnost učenja francoščine kot tretjega tujega jezika. Dijaki se v tem primeru jezika učijo dve leti po dve uri na teden in pridobijo osnovno znanje, ki je po skupnem evropskem jezikovnem okviru raven A1.

Kot veliko prednost pouka francoščine velja omeniti, da že v okviru pouka potekajo priprave na izpit DELF, s katerim dijaki pridobijo mednarodno diplomo o znanju francoščine, ki jo izdaja francosko ministrstvo za šolstvo in je priznana po vsem svetu. Vsekakor odlična naložba za prihodnost!

Poučevanje francoščine ima na naši gimnaziji več kot stoletno tradicijo. Pouk francoščine je razgiban, poln najrazličnejših aktivnosti: kvizov, iger, s katerimi popestrimo učenje, ne manjka pa niti glasbe in gledaliških dejavnosti. V sodelovanju s Francoskim inštitutom v Sloveniji pripravljamo zanimive delavnice, na katerih dijaki spoznavajo francoske pesnike, pisatelje, režiserje ter druge zanimive goste. Zelo privlačno je tudi tekmovanje v peki francoskih sladic Zlati makron, ko lahko dijaki vsako leto pokažejo svoje kuharske spretnosti.

Tistim, ki radi nastopajo, francoščina nudi veliko priložnosti, da izpilijo svoje talente. Naši »Francozi« so znani po tem, da radi stopijo na odrske deske, tako na tradicionalnih prireditvah, kot je Praznik glasbe, kot  tudi na Francoskih večerih I. gimnazije v Celju, s katerimi ohranjamo bogato tradicijo prepevanja francoskih šansonov na naši gimnaziji.

Poleg tega spoznavamo francosko literaturo in za ljubitelje knjig vsako leto izvedemo tekmovanje za francosko bralno značko. Tisti, ki jim je učenje francoščine poseben izziv, se radi udeležijo državnega tekmovanja v znanju francoščine, kjer (kot že lepo število predhodnikov) lahko osvojijo bronasto, srebrno ali zlato priznanje.

Ker se zavedamo, kako pomemben je stik z naravnimi govorci, imajo naši dijaki priložnost klepetati z našo naravno govorko, profesorico Mary Ellen Ramasimanana Virtič, ki je svojo mladost preživela na Madagaskarju, študirala in dolgo živela v Franciji, pot pa jo je nato pripeljala v Slovenijo.

Priložnost za sporazumevanje v francoščini dijakom nudijo tudi mednarodne izmenjave Erasmus +, v okviru katerih naši dijaki trenutno spoznavajo francoske vrstnike  z gimnazije Pierre Méchain iz Laona. Poleg tega vsako leto ponujamo strokovne ekskurzije v Francijo, s katerimi dijaki odkrivajo naravne lepote in bogato kulturo te dežele.

Za učenje francoščine je torej mnogo razlogov, zagotovo boste tudi vi našli svojega. Z dobrodošlico „BONJOUR ET BIENVENUE“ vas prijazno pozdravljamo in vabimo med Kajuhove »Francoze«!

Dostopnost