Italijanščina

Dejstvo, da italijanski jezik govori približno 60 milijonov prebivalcev Italije in 10 milijonov izseljencev po vsem svetu, botruje temu, da se vedno več ljudi odloča za učenje tega tujega jezika. Število ljudi, ki govori italijanščino kot tuji jezik, narašča – trenutno jih je okrog 125 milijonov.

Med njimi so tudi naši dijaki, ki se vedno pogosteje odločajo za učenje italijanščine kot tretjega tujega jezika, in sicer zaradi boljših možnosti zaposlitve, zaradi lažjega sporazumevanja v Italiji in boljšega razumevanja njihove kulture ali preprosto zato, ker jim je jezik všeč.

Italijanski jezik je na I. gimnaziji v Celju izbirni predmet, dijaki se ga učijo v 2. in 3. letniku. Zavedamo se, da učenje tujega jezika ne pomeni le spoznavanja slovničnih pravil in besedišča, ampak predvsem lepot in posebnosti italijanskega jezika ob spoznavanju italijanske kulture:

 

Nekaj zanimivosti o italijanskem jeziku:

  • Italijanska abeceda ima samo 21 črk.
  • Uradni jezik je postal leta 1861.
  • Je uradni jezik klasične glasbe.
  • Na svetu je okrog 85 milijonov ljudi, ki govorijo italijansko.
  • Razen v Italiji ga govorijo še v Švici, San Marinu, Vatikanu, Sloveniji in na Hrvaškem.
Dostopnost