Sprejem prvošolcev 2019

Tako so prvošolci postali kajuhovci

V torek, 10. 9. 2019, je na ploščadi pred našo šolo potekal uradni sprejem dijakov prvega letnika. Najprej jih je pozdravil predsednik dijaške skupnosti Timotej Klinc, jim zaželel dobrodošlico na šoli, nato pa je prvošolce čakal prvi del sprejema – kviz. Ta je bil sestavljen iz desetih vprašanj, med drugim, kako se imenuje naša jedilnica, kam so šli dijaki četrtega letnika na maturantski izlet in koliko let je dr. Anton Šepetavc že ravnatelj (mimogrede, odgovor je trinajst let in ne štirideset, kot so dejali dijaki nekega razreda). Vsak pravilni odgovor je štel eno točko in po vseh vprašanjih je vodil 1. b z devetimi točkami. Drugi del sprejema je bil bolj fizičen; vsak razred si je izbral predstavnika, ki je moral teči v šolo in čim hitreje najti vrečko z lizikami, na kateri je bil napisan njegov razred. Tisti razred, katerega predstavnik je iz šole pritekel prvi, je dobil še dodatnih deset točk, drugi osem, tretji šest, ostalih pet pa od pet do ene točke. Prvi se je pred šolo vrnil predstavnik 1. d, ki je s temi dodatnimi točkami osvojil tradicionalno lisičko. To jim je z besedami: »2. č vam čestita za zmago in upa, da boste naslednje leto enako dobro predali lisičko, kot smo jo mi letos,« predala predsednica lanskega zmagovalnega razreda Maja Kresnik – Doberšek. Ana Nuša Anžič iz 1. d je povedala, da ji je bil sprejem všeč: »Lahko bi trajal še dlje, ker sem res uživala in mislim, da lahko to rečem kar v imenu vseh. Všeč so mi bila vprašanja in zdi se mi, da smo se takrat kot razred bolj povezali, sploh zaradi zmage športniki pač radi zmagujemo.«

Pred koncem sprejema je imel Timotej še krajši govor, v katerem je citiral Eleanor Roosevelt, ženo bivšega ameriškega predsednika Franklina D. Roosevelta, ki je rekla, da se veliki umi pogovarjajo o idejah, srednji umi o dogodkih, mali pa o ljudeh. »Poskušajte se čim manj pogovarjati o ljudeh, čim več delajte na idejah, odprite sebe in svoje misli,« je Timotej svetoval dijakom prvega letnika. Nato je kot končno dejanje sledila še zaprisega. Vsi prvošolci so lizike, ki so jih prej našli v vrečkah, dvignili v zrak in prisegli, da bodo v času šolanja na I. gimnaziji v Celju postali pristni kajuhovci, torej kulturni, vzorni, izobraženi in ponosni. Da bodo profesorje spoštovali in redno pozdravljali na hodnikih, spoštovali bodo tudi druge delavce na šoli. Da bodo ponosni na našo šolo in bodo šoli v ponos, da bodo po svojih zmožnostih plačevali prostovoljne prispevke. Da bodo skrbeli za lepe ocene, pri tem pa ne bodo pozabili svojih prijateljev, s katerimi se bodo družili tudi izven šole. In da bodo za sabo pospravili, če jim bo pladenj v jedilnici padel na tla, če pa se bo to zgodilo komu drugemu, bodo potlačili smeh in mu ne bodo ploskali. Dragi dijaki prvega letnika, dobrodošli!

Lija Kužner

Foto: Matjaž Pinter

Dostopnost