Novinarsko društvo

»Učenje je vseživljenjski proces«

INTERVJU Z LEKTORICO NEMŠKEGA JEZIKA

 Na I. gimnaziji v Celju so zelo popularne ure tujih jezikov. Kar pa naredi učne ure še zanimivejše in bolj priljubljene, je delo z lektorji in lektoricami. Takšno je tudi delo z lektorico nemškega jezika, profesorico Greto Jenček. Zanimalo nas je, kaj je njo navdušilo za nemški jezik in kako ga sama svojim dijakom približa, zato smo ji postavili nekaj vprašanj.

 

Kako to, da ste se odločili za takšno delo? Koliko časa ste nemška lektorica?

Delo lektorice za nemški jezik na I. gimnaziji v Celju opravljam šele dve leti in v tem zelo uživam. Drugače pa nemški jezik že dolgo poučujem.

 

Kakšni so izzivi pri takšnem delu? Ali je delo z dijaki za vas izziv?

Delo z mladino se mi zdi zabavno, vendar moram priznati, da se najdejo tudi izzivi. Pri urah se trudim govoriti izključno v nemščini. Besedišče podajam s kretnjami, mimiko in se discipliniram, da dijakom ne začnem pojasnjevati pomenov v slovenščini, kadar vidim, da nečesa ne razumejo.

 

Kako je potekalo vaše šolanje?

Sama sem bivša dijakinja I. gimnazije v Celju, kar me je navdušilo za vpis, je moja ljubezen do jezikov. Poleg angleščine sem se želela naučiti tudi francoščino. Takrat je bil Kajuh edina šola, ki mi je to omogočala. Že takrat sem se zavedala, da me navdušuje delo z jeziki. V svojih gimnazijskih letih sem se prijavila za novinarsko delo pri Novem tedniku in Radiu Celje. Ko je prišel čas za izbiro fakultete, sem se odločila študirati nemščino in novinarstvo. Pozneje sem opravila tudi izpit za sodne tolmače. Kar sem se naučila, je, da je učenje vseživljenjski proces, in razveselim se, ko me česa novega naučijo dijaki.

 

Imate kakšne izkušnje v nemško govorečih državah?

Rojena sem bila v Nemčiji in tam sem živela devet let. Že od prvega dne sem bila postavljena v nemško govorno okolje, kjer sem govorila slovensko samo s starši. Že zelo zgodaj sem bila v dnevnem varstvu pri starejšem paru, ki me je vključeval v vse aktivnosti, tako da sem bila dejansko vzgojena dvojezično.

 

Kaj poklic lektorja obsega?

Kot lektorica želim učencem približati  jezik tako, da jim posredujem tudi kulturo, navade, običaje, praznovanja, kulinariko. Pri pouku primerjamo slovensko in nemško kulturo za boljše razumevanje. Ker kot lektorica dijakov ne ocenjujem, so me pri pouku zelo veseli. Želim jih navdušiti za učenje jezika in omiliti strah, saj je razmeroma zahtevna slovnica le majhen delež pri učenju jezika in se mi zdi pomembnejše, da se potopijo v jezik, glasbo in umetnost.

 

Kaj sporočate bodočim dijakom, ki se odločajo za nemščino kot drugi tuji jezik?

Bodočim dijakom sporočam, da je znanje vsakega jezika ključ do sveta in naj se otresejo predsodkov o nemščini. Želim si, da bi vsi presegli in premagali strah pred tem jezikom. Nemščina je jezik naših sosedov in tudi najpogosteje govorjeni jezik v Evropi, saj ga govori kar 120 milijonov ljudi. Zato  je njegovo poznavanje nadvse pomembno. Najbolj pa si želim, da bi vsi v učenju uživali.

 

 Ela Murgelj

Foto: osebni arhiv

Dostopnost