Novinarsko društvo

Odkrivanje novih meja državljanstva

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO ZA DIJAKE 3. LETNIKA

Pojem državljanstvo postaja v zadnjem času vse bolj uporabljen, le malo ljudi pa ve, da ni vsak državljan aktiven. S tem uvodnim vprašanjem oziroma izjavo smo bili dijaki 3. letnika seznanjeni prejšnji teden (18.­–22. 9.), ko so se v matičnih učilnicah začele delavnice in predavanja na temo aktivnega državljanstva, ki jih je izvedla profesorica in koordinatorica projekta Tanja Tušek. Dijaki 3. letnika bomo v naslednjih 35 urah spoznali nove teme osebne identifikacije, panoge gospodarstva in druge enote državljanstva, ki so nam bile do zdaj neznane ali pa celo nedosegljive.

Pomembno je, da se dijaki kot mladoletne osebe spoznamo z dolžnostmi in priložnostmi, ki nam jih nudi naše državljanstvo. Aktivni državljan, kljub začetnemu mnenju velike večine, ni le nekdo, ki se redno udeležuje volitev, ampak vsak, ki javno podaja svoje mnenje in ima lastno željo po udeležbi v društvih, humanitarnih akcijah, prostovoljstvih in drugih dejavnostih, ki delujejo v dobrobit skupnosti. Posebej izpostavljene so demokratične vrednote, kot so svoboda, enakost, socialna varnost in solidarnost, ki pa so pogosto pozabljene ali pa jih ne upoštevajo pri pomembnejših odločitvah. Predstavili so nam mladinski svet, ki mladim omogoča, da smo s pomočjo mladinske strategije v svetu odraslih slišani, naše ideje pa odobrijo. Vse bolj priljubljena postaja tudi e-participacija, kjer se lahko s sodobno tehnologijo, e-orodji in spletom pridružimo drugim državljanskim procesom. Kljub pomembnosti novejše tehnologije pa je treba omeniti tudi nekatere negativne posledice, saj z družabnimi mediji in internetom pogosto dosežemo nasprotni učinek, ki si ga prizadeva ohraniti aktivno državljanstvo.

Demokracija, civilna družba, humanitarnost, davčno opismenjevanje, zamejstvo, gospodarski sistem so le nekateri izmed pojmov, ki jih bomo razjasnjevali v bodočih urah. Pridobivanje znanja bo sestavljeno iz predavanj, delavnic, izletov in tudi pogovorov s predstavniki sindikata. Pomembno vlogo bodo igrali naši bivši dijaki, ki bodo šolo ponovno obiskali s ciljem, da nam s pomočjo svojih izkušenj približajo aktivno državljanstvo. V času pouka bomo tudi sami organizirali kakšno akcijo ali pa raziskavo, ki bo delovala v dobrobit državi in njenim državljanom.

»Aktivno državljanstvo osmišlja življenje, sili nas v kritično razmišljanje o dogajanju okoli nas in nas spodbuja k upravičenemu nezadovoljstvu in zasluženim pohvalam,« je dejala profesorica in koordinatorica projekta Tanja Tušek, ki meni, da dijakom aktivno državljanstvo nudi nov vpogled v svet in možnost sokreacije vsakdanjika.

Tudi dijaki so imeli večinoma pozitivno mnenje ter so veseli, da bodo preko aktivnega državljanstva lahko širili svoja obzorja in izboljšali medsebojno sodelovanje. Najbolj navdušeni so bili nad kratkim videoposnetkom Aktivatorji, ki smo si ga dijaki ogledali na začetku predavanja. Zavedali so se pomembnosti nekaterih tem, ki jih bomo obravnavali, saj so povezane z izzivi, ki nas bodo spremljali na vsakem koraku odraslega življenja. Nekateri dijaki pa predstavljenim vsebinam niso bili preveč naklonjeni. Ti so kljub začetnemu vtisu svoje mnenje pripravljeni spremeniti v 35 urah aktivnega državljanstva.

Razred, poln pozitivnih in negativnih vtisov, dobro predstavlja jedro aktivnega državljanstva: izražanje lastnega mnenja, kritično obravnavanje dogajanja okoli nas in priložnosti za pridobivanje novega znanja in vpogledov.

Patricija Podvratnik

Vir foto: Are you an active citizen? – Products Eurostat News – Eurostat (europa.eu)

Dostopnost