Novinarsko društvo

»Mi smo pripravljeni na svet«

Podelitev srebrnih in bronastih MEPI priznanj

V petek, 18. 1. 2019, so dijaki, ki sodelujejo v programu MEPI (Mednarodno priznanje za mlade), preživeli dan z vojakom Slovenske vojske, Mirom Strmčnikom, s katerim naša šola sodeluje že tretje leto. Predaval jim je o orientaciji in kartografiji. Dan se je začel bolj teoretično, saj je gospod Strmčnik naprej predal nekaj svojih izkušenj, ki jih je pridobil kot vojak pri delu na terenu. V nadaljevanju so dijaki morali sami načrtovati različne poti na zemljevidih. Tisti dijaki, ki letos opravljajo srebrno, nekateri pa že zlato stopnjo programa, so pomagali tistim na nižji stopnji. Naučili so se različnih tehnik, po katerih se lahko orientirajo v naravi, kar jim bo zagotovo prišlo prav na odpravah, ki jih čakajo v spomladanskem času. Proti koncu njihovega druženja sta gospod Strmčnik in profesorica Jug, koordinatorica programa na I. gimnaziji, spregovorila nekaj besed še o prvi pomoči in ustrezni opremi na odpravah. Dijakom je bilo predavanje, prepleteno s praktičnim delom, zanimivo, saj so pridobili veliko koristnega in novega znanja.

Petek, 18. 1., se s tem še ni zaključil, ampak se je nadaljeval v »mepijevskem duhu«, saj je v Narodnem domu ob 18. uri potekala slavnostna podelitev priznanj MEPI. Podelitev sta povezovala Anja Rajgl in Fazli Gashi, dijaka Srednje zdravstvene šole Celje, ki je bila letos zadolžena za organizacijo tega slavnostnega dogodka. Podeljenih je bilo kar 75 priznanj, in sicer 50 bronastih in 25 srebrnih.

V projektu MEPI v celjski regiji sodelujejo štiri osnovne šole: Osnovna šola Lava, Osnovna šola Ljubečna, Osnovna šola Frana Kranjca in III. osnovna šola, pa tudi štiri srednje šole: Srednja zdravstvena šola Celje, Gimnazija Celje – Center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije ter I. gimnazija v Celju.

Na I. gimnaziji v Celju je priznanje osvojilo 20 dijakov in dijakinj. Matevž Kričej, Jakob Lekše, Jan Koren, Hana Prtenjak, Špela Bošnjak, Karin Pungartnik, Klara Drofenik in Nika Brance so prejeli srebrno priznanje, bronasto pa Aljaž Mavrič, Amadeja Jelen, Ana Sečki, Anja Puhar, Blaž Valenčak, Eva Nograšek, Lovro Drofenik, Katja Zapušek, Matevž Uršič, Nejc Špeglič, Tamara Kovačič in Matjaž Pinter.

Prejemnike priznanj je naprej nagovorila direktorica nacionalnega urada MEPI Andreja Anžur Černič. Dejala je, da vsako leto z večjim veseljem prihaja na podelitev, saj je število nagrajencev v celjski občini vedno večje. Povedala je še, da je bila pred kratkim v Afriki zaradi širjenja globalne kampanje »Worldready«, v okviru katere se s programom MEPI spoznava vedno več mladih po vsem svetu. Med svojim govorom je prejemnike priznanj in njihove mentorje povabila, da vstanejo in skupaj soglasno izrečejo: »Mi smo pripravljeni na svet!« oziroma »We are worldready!«.

Na prireditvi so za sproščeno vzdušje poskrbeli dijaki Srednje zdravstvene šole Celje Gaja Prestor, Gaja Kolenc, Ema Marija Markovič, Lara Zorko Lesjak, Alen Črešnar, Dino Ibrić in Jaka Krnjovšek s svojimi pevskimi in instrumentalnimi nastopi.

Nagrajencem je za konec čestitala tudi podžupanja Mestne občine Celje Breda Arnšek. Povedala je, da je zelo vesela ob pogledu na mlade, ki znajo prosti čas preživljati tudi kako drugače, ne le za elektronskimi napravami, ki narekujejo naš vsakdan. Program jo je navdušil, ker ne spodbuja tekmovalnosti med udeleženci, ampak vsak posameznik tekmuje sam s sabo in dosega cilje, ki si jih zastavi.

Po končanem uradnem delu podelitve je sledila pogostitev, kjer so se mepijevci iz različnih šol družili, med seboj bolje spoznali in si izmenjali izkušnje, kakršne so pridobili kot udeleženci v projektu MEPI.

Nika Brance

Foto: MEPI (Program Mednarodno priznanje za mlade)

Dostopnost