Novinarsko društvo

Matematični krožek za osnovnošolce

Koliko je na svetu mladih, ki so izjemno nadarjeni na svojih področjih, pa zaradi premalo samozavesti in nezaupanja vase svojega talenta nikoli ne razvijejo, ali pa se ga celo sramujejo? Koliko revnih otrok po svetu ima ideje v glavah, ki bi spremenile svet, a te zaradi človekove požrtnosti nikoli ne bodo prišle na plan? Ampak tega ne moremo spremeniti. Lahko pa pomagamo razvijati drugim talente, da jih spoznajo, razvijajo v pravi smeri in nato nekaj postanejo. Pa naj bo to na področju tujih jezikov, naravoslovja, umetnosti, glasbe, športa ali pa matematike.math

Prav to naša gimnazija počne, poleg podajanja kvalitetnega znanja se vedno znova iščejo novi nadobudneži z vseh področjih. Na naši gimnaziji med drugim aktivno deluje matematični krožek za osnovnošolce. Vodi ga profesor Kristijan Kocbek. Krožek deluje že vrsto let, njegovi udeleženci pa so v svoji srednješolski karieri posegli po najvišjih matematičnih priznanjih, državnih in mednarodnih. Zanimalo nas je, kdo so ti mladi matematiki, zato smo krožek vzeli pod drobnogled.

V učilnici je vladalo sproščeno vzdušje, precej drugače kot pri navadnih urah matematike. Krožek obiskujejo učenci zadnje triade osnovnih šol. Sprva so reševali logične naloge, kasneje pa so se seznanili z snovjo, ki smo jo prvi letniki jemali letos. Vse zapletene naloge naloge so jim bile, sodeč po njihovem zavzetem računanju, velik izziv. Ko so reševali naloge, dvigovali roke in predstavljali svoje ideje, me je prešinila misel: morda pa se v tej učilnici skriva utemeljitelj kakšne nove matematične teorije, ki se bodo čez stoletja učili vsi, ki nam bodo sledili.

Vsak posameznik šteje!

Kako pa so izvedeli za krožek, koliko časa ga že obiskujejo in še več, smo jih povprašali.

»Krožek obiskujem od lani, torej dve leti. Na krožku mi je najbolj všeč, da imamo zanimiv, nov način reševanja in da rešujemo težje naloge. Na krožku se naučim zelo veliko novega, tudi profesor se mi zdi super. Po končani osnovni šoli se bom vpisala sem, na športni oddelek. Mislim, da je na to vplivalo tudi to, da sem na krožku, ker sem spoznala šolo, profesorje, učence, ki bodo mogoče kasneje tudi moji sošolci in videla, da se na tej šoli dobro počutim. Šola se mi zdi simpatična in programi so v redu, dobiš izobrazbo, ki ti koristi za naprej.«

Ana, 9. razred, II. OŠ Celje

»Za ta krožek sem izvedel, ko sem bil v 7. razredu na državnem tekmovanju iz matematike. Kasneje so na šolo poslali vabilo, če bi hodil na krožek. Prvič sem šel pogledat, bilo mi je všeč, pa sem začel hodit. Začel sem ga obiskovati lani, v 8. razredu. Pri krožku mi je najbolj všeč, ko gospod profesor pove kakšne »fore« za težje naloge, kako se jih lotiti … Včasih imamo tudi kakšno težko nalogo, ki je ne znam, a gospod profesor vedno razloži in mi je potem nekako jasno. Po končani osnovni šoli se bom vpisal na gimnazijo v Velenju.«

Jan, 9. razred, OŠ Gustava Šiliha Velenje

»Krožek obiskujem že 2 leti. Všeč mi je, ker delamo takšne matematične naloge, ki jih v šoli ne delamo, ker smo v šoli bolj mešane skupine. Po osnovni šoli bom šla na eno izmed gimnazij tu, v Celju. Sem hodim zato, ker delamo dosti zanimivih stvari. Za krožek sem izvedela preko vabila, ki so mi ga poslali, ker sem bila na državnem tekmovanju. Na krožku ni ničesar, kar mi ne bi bilo všeč. Tudi če kaj ne razumemo, vedno vprašamo in nam profesor vse razloži, kar se mi zdi super«.

Neža, 9. razred, OŠ Šempeter


                                                                                                                      Nataša Grešak

Dostopnost