Novinarsko društvo

Intervju z mag. Tanjo Veber, dobitnico priznanja DMFA

»Ko nam nekaj ne gre, poskusimo drugače, ne obupamo, ampak iščemo rešitve naprej«

Naša profesorica mag. Tanja Veber je 11. 11. 2022 prejela priznanje Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije – Priznanje za vsestransko strokovno delo, izjemen pedagoški čut in predanost delu z mladimi.

Profesorica Tanja Veber je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in nadaljevala svoje izobraževanje na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru, kjer je magistrirala ter s tem pridobila naziv magistrice znanosti s področja matematike. Svojo poklicno pot je začela na Srednji strokovni in poklicni šoli v Celju in jo nadaljevala na I. gimnaziji v Celju, kjer matematiko poučuje še danes. Poleg predanega poučevanja – njeni dijaki dosegajo nadpovprečne rezultate tako na osnovni kot tudi na višji ravni mature – zadnjih 15 let zavzeto vodi tudi krožek iz logike in je mentorica dijakom na drugih matematičnih področjih, saj se ti, poleg tekmovanja iz logike, udeležujejo tudi tekmovanj iz matematike. Njeni dijaki so na tekmovanjih uspešni, saj so si na državni ravni skupaj izborili kar 93 srebrnih in 35 zlatih priznanj, od tega 9 na prvih treh mestih v državi.

 

Kdo vas je navdihnil za poučevanje? 

Da bom učiteljica, sem vedela že od malega. Tudi v družini so učitelji in morda mi je bilo delo z otroki in mladimi že prirojeno.

 

Kakšen je vaš način poučevanja?

Trudim se, da bi dijaki pri razlagi snovi sami prišli do ugotovitev, snov jim poskušam razložiti s pomočjo teorije in vprašanj. Znanje, do katerega se dokoplješ sam, je namreč veliko več vredno. Prav tako mi je pomembno, da dijaki razumejo snov.

 

Kateri del vašega poučevanja mislite, da je najbolj pripomogel k uspehu vaših dijakov? 

Verjetno tudi to, da vztrajam pri znanju, da ne sprejmem izgovora: nisem za matematiko, ker v to ne verjamem. Vsak lahko z motivacijo, delom, vajo, nalogami in ponavljanjem uspe.

 

Ali imate z dijaki, ki snovi ne razumejo tako dobro, drugačen pristop? 

Trudim se, da dijaki snov razumejo že pri uri. Domače naloge so samo utrjevanje snovi. Če dijak ne zna rešiti vsega pri domači nalogi, seveda želim, da vpraša in stvari razrešimo pri naslednji uri.

 

Zakaj je matematika številnim dijakom trn v peti?

Ker tisti, ki jim je matematika trn v peti, živijo v prepričanju, da je matematika težka in mislijo, da so dijaki, ki vidijo v matematiki lepoto, čudni. Ni težka, sploh srednješolska matematika ne, je pa potrebno razmišljati in se seveda naučiti teorijo. Potem postane vse preprosto.

Ste tudi mentorica krožka za logiko. V kakem smislu, menite, je logično mišljenje pomembno za učenje?

V današnjem času je in tudi v prihodnosti bo toliko pomembnejše logično razmišljanje, iskanje novih, izvirnih rešitev in to lahko dosežemo z »obremenitvijo« možganov. Ko nam nekaj ne gre, poskusimo drugače, lotimo se na drug način, ne obupamo, ampak iščemo rešitve dalje. Današnjim dijakom to manjka. Mnogo prehitro obupajo in iščejo krivce za svoj neuspeh povsod drugod, samo v sebi ne, v nasprotno jih poskušam vsako uro znova prepričati. Želim si, da bi mi uspelo.

 

Kako ste se počutili, ko ste prejeli priznanje? 

Zelo lepo in počaščeno. Zahvala gre mojemu aktivu, ki me je predlagal. Zelo sem bila vesela vseh čestitk, ki sem jih prejela od kolegov, dijakov in tudi bivših dijakov, ko so izvedeli za priznanje. Navsezadnje je ta nagrada – poleg nagrade za strokovno delo na mojem področju – tudi nagrada za delo z mladimi in ravno dijaki so tisti, ki me spremljajo v razredu, me motivirajo, spodbujajo k novim idejam ter dajejo smisel in potrditev, da sem si izbrala pravi poklic.

Profesorici Veber iskreno čestitamo za priznanje!

 

Tea Belak

Foto: Jože Petrak Zajc

Dostopnost