Mišice osnovnošolcev in šolski polži

Mišice osnovnošolcev in šolski polži

Učenci osmih razredov bližnjih srednjih šol so obiskali našo šolo in se udeležili biološke  delavnice, ki je bila v sredo, 18. novembra.
Tu so merili vzdržljivost mišic na svoji desni in levi roki ter primerjali, s katero roko lahko stiskajobio delavnica 2 močneje in dalj časa. Sodelujoči dijaki smo jim pokazali osnove uporabe računalniškega programa »LoggerPro«, s katerim so učenci narisali grafe moči stiskanja z roko v odvisnosti od časa. Grafe so si nato tudi poslali na svoj elektronski naslov.
Med delom so jih ves čas zabavali naši šolski polži (ja, v biološkem kabinetu imamo kar nekaj šolskih polžev. Jih še ne poznate?), ki so uživali v kupih solate, večkrat pa so tudi zlezli s svojih pladnjev. Nekateri so se le malo plazili po mizi, eden pa je bil še posebej živahen in je vztrajno lezel na prenosnik, na katerem so učenci risali graf. Očitno zasvojenost z računalniki ni izključno problem človeške vrste …
Osnovnošolci so se zelo zabavali, naučili so se veliko novega o svojem telesu pa tudi o polžih, pridobili nekaj izkušenj z delom v laboratoriju in spoznali, da pri naravoslovnih predmetih na naši gimnaziji eksperimentalni del pouka poteka v zelo prijetnem duhu.bio delavnica 3

Tadej Počivavšek

Dostopnost