Jeziki

Slovenščina

Slovenski jezik – Cankarjevo priznanje

Tekmovalci za Cankarjevo priznanje berejo slovensko in svetovno literaturo, ki jo predpiše državna komisija. S pomočjo mentoric dijaki besedila vrednotijo, analizirajo in razlagajo, svoje znanje pa najprej pokažejo s pisanjem razlagalnega eseja na šolskem tekmovanju. Najuspešnejši dijaki zastopajo našo šolo še na območnem in državnem tekmovanju.

Cankarjeva priznanja

V šolskem letu 2022/2023 bomo mentorice tekmovanja za Cankarjevo priznanje Vesna Gubenšek Bezgovšek, Urška Lesnik (1. in 2. letnik) in Irena Robič Selič (3. in 4. letnik). Dijake bomo usmerjale v poglobljeno branje leposlovja in jih pripravljale na šolsko (29. november 2022), regijsko (17. januar 2023) in državno tekmovanje (11. marec 2023). Krovna tema letošnjega Cankarjevega tekmovanja je RIME SRCA, RITMI SVETA.

Predpisano besedilo za obravnavo v 1. in 2. letniku je pesniška zbirka Veronike Dintinjane V suhem doku. Tekmovalci 3. in 4. letnika bodo prebrali in poglobljeno obravnavali Srednjeveške pridige in balade Janeza Menarta (šolsko in državno tekmovanje) ter zgodovinski roman Umberta Eca Ime rože (regijsko in državno tekmovanje).

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje zahteva veliko truda, časa in tudi talenta, zato smo zelo veseli vsakega dobrega rezultata, še posebej pa smo ponosni na tiste, ki osvojijo zlato priznanje. V zadnjih letih ga je prejelo že 25 tekmovalcev:

 • leta 2022: Julija Dolinšek in Patricija Podvratnik,
 • leta 2021: Julija Dolinšek,
 • leta 2020: Julija Dolinšek in Nuša Žerjav,
 • leta 2019: Iva Jagodič in Lea Zahrastnik (državna prvakinja),
 • leta 2018: Lara Gobec in Tina Vorina,
 • leta 2017: Lea Zahrastnik,
 • leta 2016: Tina Vrenko, Tea Planko in Lea Zahrastnik,
 • leta 2015: Urh Ferlež,
 • leta 2014: Tina Vrenko in Ina Poteko,
 • leta 2011: Eva Medved in Ana Kisovar,
 • leta 2010: Gloria Kotnik, Veronika Šoster in Maruša Brežnik,
 • leta 2009: Gloria Kotnik in Špela Hribernik,
 • leta 2006: Anja Ivakič,
 • leta 2005: Dara Dobrijević.

Tudi v letošnjem šolskem letu si želimo čim več tekmovalcev, ki so jim branje, literatura in literarno ustvarjanje v veselje.

 

 

 

Dostopnost