Jeziki

Angleščina

Mednarodni izpiti za različne ravni znanja angleščine omogočajo vpis na številne univerze v angleško govorečih deželah in izboljšajo možnost zaposlitve. Na izpitih se preverjajo vse štiri jezikovne spretnosti: bralna, slušna, pisna in govorna.

Izpiti Cambridge English iz splošne angleščine obsegajo pet stopenj.

Cambridge English Ket (KET) – A2

 • Opravljen izpit dokazuje, da znate angleščino uporabljati na osnovni ravni.
 • Izpit FCE ustreza ravni Sveta Evrope A2.

Cambridge English Preliminary (PET) – B1

 • Opravljen izpit PET (angl. Preliminary English Test) dokazuje, da se znate v angleščini sporazumevati v praktičnih in vsakdanjih situacijah (npr. med potovanjem in z govorci angleščine za službene potrebe).
 • Izpit PET ustreza ravni Sveta Evrope B1.

Cambridge English First (FCE) – B2

 • Opravljen izpit FCE dokazuje, da znate uporabljati angleški jezik za vsakdanje pisno in ustno sporazumevanje na delovnem mestu ali pri študiju.
 • Izpit je primeren za vse, ki želite delati v angleško govorečem okolju, živeti v angleško govoreči državi ali študirati na kolidžu oziroma univerzi v okviru pripravljalnega študija oziroma leta.
 • Izpit FCE ustreza ravni Sveta Evrope B2.
 • Ima neomejeno veljavnost.
 • Je najbolj priljubljeni angleški izpit v svetu.

Cambridge English Advanced (CAE) – C1

 • Za vse, ki govorite tekoče in ste se sposobni prilagoditi različnim jezikovnim situacijam. Ta certifikat potrjuje sposobnost sporazumevanja v večini strokovnih, akademskih in družbenih situacij.
 • Primeren je za vse, ki si želite študirati ali delati v tujini, saj ga priznava večina angleških in ameriških univerz ter delodajalcev.
 • Izpit CAE ustreza ravni Sveta Evrope C1.
 • Ima neomejeno veljavnost.

Cambridge English Proficiency (CPE) – C2

 • Opravljen izpit dokazuje, da znate angleščino tekoče uporabljati v zahtevnih raziskovalnih, študijskih, akademskih in profesionalnih situacijah.
 • Znanje, ki ga zahteva, je primerljivo z znanjem rojenih govorcev angleščine.
 • Priznan je na skoraj vseh angleških in ameriških univerzah, prav tako ga upoštevajo razne inštitucije in delodajalci po vsem svetu.
 • Izpit CPE ustreza ravni Sveta Evrope C2.
 • Ima neomejeno veljavnost.

TOEFL – mednarodni izpit iz ameriške angleščine

 • Mednarodni izpit iz ameriške angleščine (angl. Test of English as a Foreign Language) je nujen za delo in študij v ZDA in na ameriških univerzah v Evropi.
 • S testi TOEFL merijo sposobnost razumevanja ameriške angleščine in s tem sposobnost študenta, da se vključi v študijsko okolje.
 • Izpit je nujen za vse, ki se potegujejo za katero od ameriških štipendij.
 • Je mednarodni izpit iz angleškega jezika in ocenjuje jezikovno spretnost kandidatov, ki se odpravljajo na študij ali delo v angleško govoreče države.
 • Je eden najbolj uveljavljenih mednarodno priznanih izpitov iz angleščine, ki ga priznava več tisoč izobraževalnih ustanov, strokovnih združenj in vladnih služb v 120 državah.
 • Nujen je za pridobitev vizuma za bivanje ali študij v državah Commonwealtha, vse bolj priznan je tudi na univerzah in drugih visokošolskih ustanovah v Združenih državah Amerike.
 • Dosežena ocena na izpitu IELTS velja dve leti.

IELTS (angl. International English Language Testing System)

Povezave:

Dostopnost