Jeziki

Jezikovni izpit iz španščine

DELE – uradni certifikat iz španščine kot tujega jezika

DELE je uradni dokument, ki ga podeljuje Instituto Cervantes v imenu Ministrstva za šolstvo Španije na podlagi dokazane stopnje znanja španskega jezika.

Izpiti so dvakrat letno maja in novembra v Ljubljani in Mariboru.

Kaj pridobite z diplomo DELE?

Uradni dokument, ki dokazuje jezikovno usposobljenost.

Mednarodno prepoznan dokument v zasebnem in javnem sektorju. V Španiji in špansko govorečih deželah omogoča dostop do univerz, uradnih jezikovnih šol, poslovnih šol in delovnih mest v javni upravi.

Neomejeno veljavo (kvalifikacija za vse življenje).

– Odgovarja določilom Skupnega evropskega referenčnega okvira za učenje, poučevanje in ocenjevanje in lahko olajša pridobivanje štipendij in zemljepisno mobilnost v akademskih ter strokovnih krogih.

Stopnje:

A1: Preživetvena raven
A2: Vmesna raven
B1: Sporazumevalni prag
B2: Višja raven
C1: Raven učinkovitosti
C2: Raven mojstrstva

 

Primeri izpitov z rešitvami so objavljeni na diplomas.cervantes.es in v knjižnici Instituta Cervantes Ljubljana.

 

Dostopnost