Sestanek za ekskurziji na Dansko in v Anglijo

V ponedeljek, 24. oktobra, bo v Gimnazijki sestanek s starši dijakov, ki se bodo udeležili ekskurzije na Dansko in v Anglijo. 

Sestanek za ekskurzijo na Dansko bo ob 16.30, sestanek za ekskurzijo v Anglijo pa bo ob 18. uri. Na obeh sestankih bo predstavnik turistične agencije Komptur predstavil program ekskurzij in vas seznanil z ostalimi pomembnimi informacijami. Dobili boste tudi prijavnice za izbrano destinacijo.

Prosimo, da se sestanka zanesljivo udeležite.

Vabljeni! 

Dostopnost