Predavanje Naravoslovnega društva

V torek, 25. marca, bo ob 12.00 v Gimnazijki predavanje Naravoslovnega društva. Anton Komat bo predaval o tveganjih industrijsko predelane hrane. Predavanja se lahko (z dovoljenjem razrednikov in profesorjev) udeležite dijaki, ki vas ta tema zanima. Udeležba celotnih razredov ni dovoljena. Predavanje bo trajalo dve šolski uri, predčasno odhajanje ne bo možno.

Vabljeni!

Dostopnost