Pouk v času mature

V ponedeljek, 30. maja, se bo zaradi pisnega dela mature iz slovenščine pouk izvajal popoldan. Pouk se bo začel ob 11.00. Urnik zvonjenja se nahaja v rubriki Aktualni dokumenti (ure trajajo 45 minut). Vse predure in sedme ure ta dan odpadejo. Drugi letnik bo del pouka nadomestili z dejavnostmi iz OIV. Ob 9.30 uri boste šli v namensko dvorano Gimnazijko, kjer boste do 11.00 na predavanju mag. Janija Prgiča. Zaradi tega predavanja bo vaš pouk trajal samo od 1. pa do vključno 4. ure. Naj vas ne moti, da boste v eAsistentu videli dogodek za OIV šele po 4. uri (urnik bi v nasprotnem primeru časovno sovpadal z rednim poukom).

V torek, 31. maja, bo pouk zaradi mature iz psihologije in sociologije prav tako potekal popoldan. Pouk se bo začel ob 13.15. Vsaka ura bo skrajšana za 10 minut (glejte urnik zvonjenja, ki se nahaja v Aktualnih dokumentih). Vse predure in sedme ure odpadejo, pouk pa bo trajal od 1. do vključno 6. ure.

V sredo, 1. junija, bo pouk ponovno potekal popoldan (začetek ob 13.00). Vse ure (od 1. do 6.) bodo skrajšane za 10 minut (predure in sedme ure pa bodo odpadle). Drugi letnik bo del pouka spet nadomestil z vsebinami iz OIV-ja. V Gimnazijki boste od 10.45 do 12.30 imeli pogovor z varovanci CDUV-ja. Naj vas ne moti, da bo ta dogodek v eAsistentu prikazan šele po vaši 4. uri. Po pogovoru nadaljujete s poukom, ki traja vključno do 4. šolske ure.

V torek, 7. junija, bo začetek pouka ob 13.00. Vse ure bodo ta dan skrajšane za 10 minut (glej urnik zvonjenja v Aktualnih dokumentih). Del pouk boste nadomestili z dejavnostmi iz OIV-ja.

Prvi letnik bo imel dopoldan pouk po razporedu (ogled Celja in Pokrajinskega muzeja). Drugi letnik bo imel v Gimnazijki od 10.45 do 12.30 predstavitev PP Celje. Dijaki tretjega letnika boste imeli v Narodnem domu od 10.45 do 12.30  predstavitev JU občine Celje.

Vsi dijaki od prvega do tretjega letnika pa boste imeli 7. junija pouk samo od 1. do vključno 3. ure. Tudi tokrat bo ustrezen dogodek prikazan v eAsistentu šele po 3. uri.

Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta.

Dostopnost