XVI. tekmovanje zgodovinarjev

Tema letošnjega zgodovinskega tekmovanja je “Industrializacija v prvi polovici 19.stoletja”. Šolski del tekmovanja bo v četrtek, 19. januarja 2017. K sodelovanju ste vabljeni dijaki vseh oddelkov.

Literatura:

1) Cvirn J. in Studen A., Zgodovina 3 (učbenik za 3. letnik gimnazije), DZS, 2010, (str. 164 – 167, 168 – 169, 173 – 174, 175 – 178, 179 – 181, 182 – 186, 150 – 152),

2) Cvirn J. in Studen A., Zgodovina 3 (učbenik za 3. letnik gimnazije), DZS, 2004, (str. 83 – 85, 88 – 90, 98 – 101, 102 – 108, 109 – 113),

3) Pavliha, Boris Zgodovina na maturi 2005 – Mengeš : ICO d.o.o., 2004 (Poglavje Proces industrializacije v 19. stoletju do podnaslova »Značilnosti in pridobitve druge industrijske revolucije«),

4) Davies, Norman Zgodovina Evrope – Ljubljana, Modrijan : 2013, str. 713 – 734 (osnovno besedilo)

 

                                                                                                   Blanka Rojnik – Rom, prof.

Dostopnost