VABILO K PRIJAVI NA TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki!

Organizacijski odbor XXII. državnega srednješolskega tekmovanja mladih zgodovinarjev je določil vsebino XXII. tekmovanja mladih zgodovinarjev. Tema tekmovanja je ŽELEZNA DOBA.

Šolsko tekmovanje bo izpeljano na vseh prijavljenih šolah istočasno, in sicer v sredo, 31. januarja 2024, med 14. in 15. uro.

Državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev bo v soboto, 9. marca 2024, na Šolskem centru Novo mesto.

Prijave na tekmovanje bomo začeli zbirati konec novembra.

 

LITERATURA ZA PRIPRAVO NA TEKMOVANJE:

  1. a) Osnovna literatura – za šolsko tekmovanje (GIMNAZIJE)

– Alenka Cedilnik, Gordana Popovič Lozar, Sonja Škrlj Počkaj, Maja Vičič Krabonja, Mirjam Oblak, Irena Paradžik Kovačič: ZGODOVINA 1, Prazgodovina in stari vek, učbenik za zgodovino v 1. letniku gimnazij, Mladinska knjiga: Ljubljana, 2018, str. 182–190.

– Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec: Slovenska zgodovina II (Od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja), Modrijan: Ljubljana, 2016, str. 22–27.

– Slovenski zgodovinski atlas, Nova revija: Ljubljana, 2011, str. 5–7, 18–23.

https://www.nms.si/si/files/default/izobrazevanje/za-ucitelje/5_%20Starejsa_zelezna_doba.pdf (dostopno 30. junija 2023)

https://www.nms.si/si/files/default/izobrazevanje/za-ucitelje/6_Mlajsa_zelezna_doba.pdf (dostopno 30. junija 2023)

  1. b) Dodatna literatura – za državno tekmovanje (GIMNAZIJE)

– Zakladi tisočletij: zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov, Ljubljana: Modrijan, 1999, str. 103–149.

– Križ, B. (2019). Slovenija v starejši železni dobi. V: Zgodovina v šoli. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, št. 2, let. 27, str. 14–33.

– Steklo in jantar Novega mesta (2007), dokumentarna oddaja. Dostopno na: https://365.rtvslo.si/arhiv/dokumentarci-izobrazevalni/3497863  (30. junij 2023)

 

Dostopnost