Tim Krhlanko ostaja na čelu Dijaške skupnosti

Danes so potekale volitve novega predsednika Dijaške skupnosti in dveh predstavnikov dijakov v Svetu šole. 

Kandidati za predsednika sta bila Maša Krajnc in Tim Krhlanko. Tim je prejel večino glasov (604) in ostaja predsednik Dijaške skupnosti.

Letošnja predstavnika dijakov v Svetu šole sta postala Ema Petavar, 4. b, ki je prejela 472 glasov in Jan Škruba, 4. d, ki je prejel 419 glasov.

Vsem kandidatom se zahvaljujemo za trud, predsedniku in predstavnikoma v Svetu šole pa želimo veliko uspeha!

Dostopnost