Stanje prijav v prvi letnik na dan 11. 5. 2020

Dragi devetošolci,

stanje prijav na programih, ki jih izvajamo na naši šoli, je na dan 11. 5. 2020 naslednje:

splošna gimnazija: 145 prijav na 150 mest,

klasična gimnazija: 14 prijav na 28 mest,

športni oddelek gimnazije: 58 prijav na 18 mest,

umetniška gimnazija: 9 prijav na 28 mest,

vzporedno glasbeno izobraževanje: 20 prijav na 16 mest.

Kot je razvidno iz navedenih podatkov, je vpis odličen, na specifičnih programih (klasična in umetniška gimnazija) pa so še prosta mesta. Ta dva oddelka bomo poskusili popolniti s preveč prijavljenimi kandidati za športni oddelek, vsekakor pa se bomo potrudili, da bi pod streho spravili čim več tistih, ki si očitno želite priti na našo gimnazijo.

Več informacij o nadaljevanju vpisnega postopka nadjete v zavihku Vpis na i. gimnazijo v Celju.

Dostopnost