Šolsko tekmovanje iz znanja geografije

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo 6. februarja 2014 izvedli šolsko tekmovanje iz znanja geografije. Tema tekmovanja je: Voda in njen pomen. Tekmovanje bo nekoliko spremenjeno, saj bomo na dan šolskega tekmovanja izvedli tudi terenski del, ki bo zajemal naloge iz poznavanja kartografije. Dijaki bodo ogled terena po navodilih izvedli sami pred tekmovanjem, znanje pa bomo preverili s posebno tekmovalno polo, ki bo dodana teoretičnemu delu. Gradivo za tekmovanje je dostopno v šolski fotokopirnici ali na naslednjih povezavah:
1. http://sl.wikipedia.org/wiki/Voda  (VODA SPLOŠNO)
2. http://sl.wikipedia.org/wiki/Reka  (reka)
3. http://www.dlib.si/results/?query=’keywords%3dgeografski+obzornik+reke’&pageSize=25  (reka Mura)
4. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-JLWVF8SC/?query=%27keywords%3dgeografski+obzornik++poplave%27&pageSize=25 (poplave v Evropi in svetu)
5. http://www.slideshare.net/guest266d7b/geographywater-presentation  (chapter 13)

Več informacij o tekmovanju dobite pri vaših profesorjih geografije, ki tudi zbirajo prijave za tekmovanje.
Marko Moškotevc, prof.
 

 

Dostopnost