Razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij

Obveščamo vas, da je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije konec decembra objavil dva razpisa:

  • Štipendija za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2015 (205. javni razpis)

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na študijski obisk v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske od 1. 10. 2015 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2016.

  • Štipendija za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu za leto 2016 (207. javni razpis)

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo največ dvema slovenskima dijakoma podelil štipendijo za pokrivanje stroškov udeležbe na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v ZDA.

Podrobne informacije najdete na spletni strani:

http://www.sklad-kadri.si/.

Vabljeni!

Dostopnost