Razpis za enomesečno šolanje v Španiji v okviru Erasmus + projektov

Dragi dijaki 2. letnika,

v naslednjem šolskem letu boste imeli možnost, da spoznate šolski sistem in življenje v Španiji. Predvidoma januarja 2025 se boste namreč mesec dni lahko šolali na srednji šoli IES Ordoño II v mestu León v avtonomni pokrajini Castilla y León.

Med šolanjem boste morali opazovati, kako sta v srednješolski sistem vpeti naslednji temi: trajnost in kulturna dediščina. Ti temi boste morali opazovati tudi širše: kako je za to poskrbljeno na ravni mesta in oboje primerjati z našo šolo in mestom Celje. Opazovati boste morali tudi španski šolski sistem in ga primerjati s slovenskim na ravni gimnazijskega programa.

Izmenjava bo recipročna, kar pomeni, da boste španskega dijaka, pri katerem boste bivali, tudi gostili pri sebi doma mesec dni.

Finančna podpora zajema: letalsko karto v Španijo in štipendijo za bivanje v tujini.

Namestitev: pri družini gostiteljici.

Pogoji za prijavo:

Dijaki in dijakinje 2. letnika (najmanj drugo leto učenja španščine; stopnja znanja A2).

Osebnostne značilnosti: odprtost za novo kulturo in nova znanja, družabnost, dobra komunikacija z vrstniki in odraslimi, vedoželjnost.

Obvezna je možnost namestitve španskega dijaka v svojem domu za mesec dni (predvidoma september 2024).

 

Obveznosti dijakov za poročanje po izvedeni izmenjavi:

Dijaki bodo med mobilnostjo morali voditi osebni dnevnik, kamor bodo vpisovali: izkušnje, pridobljena znanja, nove aktivnosti, osebna doživetja in tedensko poročati mentorici.

Po opravljeni izmenjavi bodo morali napisati vsebinsko poročilo v španščini in ga oddati mentorici ter svoje bivanje predstaviti v španščini sošolcem.

Prijavite se preko GoogleForms najkasneje do 22. 3. 2024.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecgzPWqSo4WPtSFwY3bzoqjWxGlmTlY7yOeZNg3J4_otUEbg/viewform?usp=sf_link

 

Dostopnost