Razpis volitev predsednika/-ice Dijaške skupnosti in predstavnika/-ice dijakov v Svetu šole

V skladu s statutom Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju volilna komisija razpisuje volitve predsednika/-ice Dijaške skupnosti in predstavnika /-ice dijakov v Svetu šole.

Razpisni pogoji:

  • kandidat/-ka mora ustrezati pogojem, določenim s Statutom DS ter s hišnim redom I. gimnazije v Celju,
  • kandidat/-ka mora obvezno biti dijak I. gimnazije v Celju,
  • kandidat/-ka mora biti brez vzgojnih ukrepov in s spodobnim obnašanjem v šoli in izven nje skrbeti za ugled šole,
  • kandidat/-ka mora poznati dijaško problematiko in delovanje DOS ter Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju,
  • kandidat/-ka mora imeti vodstvene in dobre komunikacijske ter organizacijske sposobnosti, pri svojem delu mora biti povezovalen, samoiniciativen in pripravljen na resno in odgovorno delo.

 

Kandidati za predsednika/-ico Dijaške skupnosti se morajo na razpis odzvati s prijavo, ki vsebuje ime in priimek, razred, kratko predstavitev ter okvirni program dela za tekoče šolsko leto.

Kandidati za predstavnika/-ico dijakov v Svetu šole se na razpis odzovejo z imenom, priimkom, razredom in kratko predstavitvijo.

Kandidati prijave oddajo do najkasneje četrtka, 22. septembra 2022, do 8.45, mentorici Dijaške skupnosti. Volilna komisija bo ob koncu razpisa pregledala prijave kandidatov ter nepopolne zavrnila. Predstavitev kandidatov za predsednika/-ico Dijaške skupnosti bo po šolskem radiu v petek, 23. septembra, 3. šolsko uro. Volitve bodo v ponedeljek, 26. septembra, 2., 3. in 4. uro.

Ana Lavbič, mentorica DS

Dostopnost