Razpis volitev predsednika Dijaške skupnosti

V skladu s statutom Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju volilna komisija razpisuje volitve predsednika Dijaške skupnosti.

Razpisni pogoji:

  • kandidat/-ka mora ustrezati pogojem, določenim s Statutom DS ter s hišnim redom I. gimnazije v Celju,
  • kandidat/-ka mora obvezno biti član Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju,
  • kandidat/-ka mora biti brez vzgojnih ukrepov in s spodobnim obnašanjem v šoli in izven nje skrbeti za ugled šole,
  • kandidat/-ka mora poznati dijaško problematiko in delovanje DOS ter Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju,
  • kandidat/-ka mora imeti vodstvene in dobre komunikacijske ter organizacijske sposobnosti, pri svojem delu mora biti samoiniciativen/-na in pripravljen/-a na resno in odgovorno delo.

Kandidati se morajo na razpis odzvati s prijavo, ki vsebuje ime in priimek, razred, okvirni delovni načrt za tekoče šolsko leto ter kratko predstavitev.

Kandidati prijave oddajo do najkasneje petka (do 9.00), 17. septembra 2021, mentorici dijaške skupnosti. Volilna komisija bo ob koncu razpisa pregledala prijave kandidatov ter nepopolne zavrnila. Predstavitev kandidatov za predsednika/-ico DS bo po šolskem radiu v ponedeljek, 20. 9., 1. šolsko uro. Volitve bodo v torek, 21. 9.

 

Mentorica DS:

Ana Lavbič, prof.

Dostopnost