Raziskovalci vsi v I. skupini

V sredo, 27. marca 2024,  je bilo na Šolskem centru Celje 46. srečanje mladih raziskovalcev Mladi za Celje. Naši raziskovalci so bili odlični, saj so se prav vse raziskovalne naloge uvrstile v I. skupino.

Letos so naši dijaki raziskovali:

  • BOŽENA OROŽEN – naloga je dosegla 100 %. Raziskovalka Mia Strašek, 3. a, mentorica Vesna Gubenšek Bezgovšek, prof., somentor Urh Ferlež, prof.
  • IDEJNA ZASNOVA JEZIKOVNEGA TEKMOVANJA IZ SLOVENŠČINE: KONCEPT IN POSKUS – naloga je dosegla 100 %. Raziskovalec Žan Luka Umičevič, 4. c, mentorica Ana Lavbič, prof.
  • UGOTAVLJANJE POVEZANOSTI AKUTNIH KORONARNIH SINDROMOV S KRVNO SKUPINO IN DEJAVNIKOV TVEGANJA ZA ATEROSKLEROTIČNE SRČNOŽILNE BOLEZNI V CELJSKI REGIJI – naloga je dosegla 100 %. Raziskovalka : Lara Lipovšek, 3. a, mentorica: mag. Mojca Plevnik Žnidarec, prof.
  • ANALIZA GIBLJIVOSTI IN EKSPLOZIVNE MOČI DIJAKOV I. GIMNAZIJE V CELJU – naloga je dosegla 96 %. Raziskovalec Timotej Mavrič, 3. č, mentorica Bernarda Jug, prof.
  • STRUGE – KRAJ, KI LAHKO IZGINE ZARADI AVGUSTOVSKE UJME 2023: študija primera – naloga je dosegla 93 %. Raziskovalki Manca Jamnikar in Pia Ramšak, 1. č, mentorica Nataša Marčič, prof.

Raziskovalcem in mentorjem iskreno čestitamo!

Dostopnost