Prevajali smo italijansko mladinsko poezijo

V luči evropskega dneva jezikov so dijaki tretjega letnika pri italijanščini prevedli pesem Besede italijanskega mladinskega pisatelja, pesnika in pedagoga, Giannija Rodarija, za katero se zdi, da je še zmeraj aktualna in vabi k razmisleku. Pod prevod se podpisujejo Ajda, Eva, Jakob, Katarina, Klemen, Metka, Nina in Svit.
 
 
G. Rodari: Besede
 
Imamo besede, da z njimi prodajamo,
imamo besede, da z njimi kupujemo, 
besede, da z njimi ustvarjamo besede, 
potrebujemo pa besede, da z njimi razmišljamo.
 
Imamo besede, da z njimi ubijemo,
imamo besede za spanec,
besede, da z njimi požgečkamo,
potrebujemo pa besede za ljubezen.
 
Imamo naprave, da z njimi zapisujemo besede:
diktafone, magnetofone, mikrofone, telefone.
Imamo besede, da z njimi ustvarjamo hrup,
besed za pogovarjanje pa nimamo več.
 
 
G. Rodari: Le parole
 
Abbiamo parole per vendere
Parole per comprare
Parole per fare parole
Ma ci servono parole per pensare.
 
Abbiamo parole per uccidere
Parole per dormire
Parole per fare solletico
Ma ci servono parole per amare.
 
Abbiamo le macchine per scrivere le parole
Dittafoni magnetofoni microfoni telefoni
Abbiamo parole per far rumore
Parole per parlare non ne abbiamo più.
Dostopnost