Predstava Tesla

Želja, ki me vodi v vse, kar počnem, je želja izkoristiti sile narave v korist človeka. 

                                                                                                                       Nikola Tesla

Povsod potrebujemo uglašenost.

                                     Janez Dovč

V sredo, 14. novembra 2018, si bodo dijaki šestih razredov prvega letnika ter treh razredov drugega letnika ogledali predstavo Tesla v organizaciji Hiše kulture Celje

Gre za avtorski projekt vsestranskega glasbenika in fizika Janeza Dovča. V predstavi nas Dovč popelje skozi devet epizod življenja genialnega izumitelja, znanstvenika, vizionarja in humanista Nikole Tesle. Poleg vpogleda v Teslovo življenje in znanstveno delo Dovč poudarja  predvsem njegovo humanistično načelo – znanost v dobro človeštva. Obenem v prepletu glasbe, znanosti in tehnologije izpostavlja  nedeljivo celovitost našega bivanja in univerzuma ter nekatere pereče izzive sodobnega časa, kot so dezorientacija človeka v poplavi nepotrebnih informacij, duhovna osiromašenost družbe spektakla, potreba po uglašenosti s sabo, sočlovekom in naravo ter potreba po notranji duhovni izpolnitvi  kot protiutež potrošništvu.

Resnično upam, da se bo aktualna tematika predstave dotaknila naših dijakov in v njih prebudila razmišljanje.

Adriana Požun Pavlovič

 

Dostopnost