Šolsko tekmovanje – Bober

Bober je mednarodno tekmovanje v računalniškem razmišljanju in pismenosti.

Šolsko tekmovanje bo potekalo od 12. do 14. novembra v računalniških učilnicah št. 17 in 18. Prvi letniki bodo tekmovali pri uri informatike, višji letniki pred poukom ali po pouku. Razpored tekmovanja si lahko ogledate v spletni učilnici Bober ali na oglasni deski pred računalniško učilnico št. 17 .

Več o tekmovanju Bober si lahko preberete na uradni strani – ACM Tekmovanja Bober. Tam najdete tudi naloge iz preteklih let.

Želimo vam veliko uspeha! 

Dostopnost