(P)o Kulturnem dnevu v Ljubljani

Kulturni dan v Ljubljani, ki smo ga izvedli 21. marca 2018 za dijake prvega in drugega letnika, je potekal v  sozvočju glasbe in likovnih podob.

V Cankarjevem domu smo najprej prisluhnili simfonični matineji Od opere do muzikala,  zasnovani kot živopisen sprehod skozi zvrsti glasbenega gledališča, v izvedbi vrhunskih pevskih solistov in Orkestra Slovenske filharmonije. S posebnim pričakovanjem in navdušenjem smo sledili in zaploskali nekdanjim dijakom naše šole: dirigentu Simonu Dvoršaku, mezzosopranistki Nuški Drašček Rojko in skladatelju Leonu Firštu.

Dijaki prvega letnika so se nato odpravili v Narodno in Moderno galerijo, kjer so se ob ogledu obeh stalnih zbirk  poučili o najznačilnejših  likovnih delih od srednjega veka do 90. let 20. stoletja. 

Dijaki drugega letnika so obiskali Muzej za sodobno umetnost ter druga zanimiva prizorišča, kot so Etnografski muzej, Narodni muzej, Restavratorski center in Galerija Cankarjevega doma. 

V živem stiku z umetninami in ob spodbudi vodnikov kustosov so opazovali, primerjali, razmišljali, podoživljali, se spraševali o  njihovem smislu, namenu, vrednosti. Spoznavali so umetnost kot sredstvo iskanja lepote in smisla v absurdnem vsakdanjiku ter kot vest in kritičen glas družbe.

Tovrstne izkušnje torej pripomorejo  k oblikovanju estetskega čuta in kritične zavesti o času, družbi … in nas samih. In v tem vidiva pomembno poslanstvo sedaj že tradicionalnega Kulturnega dneva I. gimnazije v Celju.

 

Adriana Požun Pavlovič, Vesna Milojević 

Foto: Ela Graselli

Dostopnost