Oktet Kajuh na Reviji malih pevskih skupin

V četrtek, 6. marca 2014, je v organizaciji celjske območne izpostave Javnega sklada za kulturo in družbene dejavnosti Republike Slovenije v Vojniku potekala Območna revija malih pevskih skupin. Na njej so imele možnost predstavitve skupine z območja Celja, Štor, Dobrne in Vojnika. Med njimi je po treh letih nastopil tudi Oktet Kajuh. Fantje so zapeli tri skladbe, in sicer Gallusovo »Confirma hoc Deus«, slovensko ljudsko »Pod klančkom sva se srečala« in dalmatinsko »Jubit ču te zauvik«, kjer se je kot solist predstavil Miha Robnik Kračun. Z mladostno zagnanostjo in dobro izvedbo je bil Oktet Kajuh deležen zelo lepega odziva občinstva. Revijo je po strokovni plati spremljala ga. Danica Pirečnik, ki bo naknadno podala strokovno oceno nastopa vseh nastopajočih skupin.

Dostopnost