Maša Smajila – dobitnica letošnje Nagrade za odličnost Barbare Celjske

Rotary klub Celje – Barbara Celjska vsako leto podeli nadpovprečno uspešnemu in nadarjenemu dijaku ali študentu Nagrado za odličnost Barbare Celjske. Nagrada je priznanje za vrhunske dosežke v času šolanja in vzpodbuda za doseganje visoko zastavljenih strokovnih ciljev.

Letošnja dobitnica te nagrade je naša najbolj zlata maturantka 2017, Maša Smajila.

Iskreno čestitamo!

Dostopnost