Kako strokovno ocenjevalno komisijo (ne) presenetiti s (z ne) kakovostno raziskovalno nalogo?“

Strokovni posvet, ki ga je gostila SZŠ Celje, je bil namenjen mentorjem raziskovalnih nalog in članom ocenjevalnih komisij. Skušal je odgovoriti na to in druga zanimiva vprašanja, vezana na raziskovalno dejavnost. Namen posveta je bil izmenjati izkušnje in poglede mentorjev raziskovalnih nalog in strokovnih ocenjevalcev ter podati predloge in usmeritve za izboljšanje projekta Mladi za Celje, ki že 42. leto poteka v Mestni občini Celje.

Uvodna razmišljanja sta podala mag. Mojca Alif, naša prof. kemije in pomočnica ravnatelja, dolgoletna odlična mentorica in ocenjevalka raziskovalnih nalog, in mag. Damir Žerič iz Pokrajinskega muzeja v Celju, mladi član strokovne ocenjevalne komisije, tudi nekdanji dijak naše šole. Ugotavljala sta, da vsi, tako raziskovalci, mentorji in ocenjevalci, delajo najbolje, kot znajo, vendar gledajo na raziskovalno delo z različnih vidikov. Mag. Alif zato svetuje, da oceno naloge vzamejo raziskovalci in mentorji kot možnost za strokovno rast, saj naloga ni le ocena, pač pa predvsem učenje raziskovalnih metod, zapisa, predstavitve, torej kompetenc, ki v življenju pridejo še kako prav. Prireditev je moderiral Srečko Maček, podpredsednik komisije Mladi za Celje, novosti pa sta predstavili še predsednica komisije Katja Esih in Jerneja Svetko iz oddelka za družbene dejavnosti. Posvet se je zaključil v sproščenem klepetu in izmenjavi mnenj. 

Dostopnost