Drage osnovnošolke, osnovnošolci – kandidati za vpis v umetniško gimnazijo, vzporedno glasbeno izobraževanje in športni oddelek

Najkasneje do (vključno) ponedeljka, 5. marca 2018, morate oddati:

  •  prijavnico za preizkus glasbene nadarjenosti (za umetniško gimnazijo in vzporedno glasbeno izobraževanje)

ali

  • športno dokumentacijo, ki obsega:
  1. potrdilo nacionalne panožne zveze (izda ga slovenska panožna zveza – Nogometna zveza Slovenije, Atletska zveza Slovenije …),
  2. potrdilo o članstvu v športnem klubu,
  3. izjavo trenerja,
  4. zdravniško potrdilo (lahko ga izda osebni zdravnik) in
  5. kopijo športno-vzgojnega kartona (dobite jo pri vašem učitelju športne vzgoje).

Dokumente najdete na: http://www.prvagim.si/vpis-na-i.-gimnazijo-v-celju.html

 

Dokumentacijo pošljite priporočeno na:

I. gimnazija v Celju

Kajuhova 2

3000 Celje

 

Osebno lahko dokumentacijo oddate tudi v petek, 2. marca, od 9. do 11. ure v tajništvu šole.

Če katerega od dokumentov ne boste uspeli pridobiti do predpisanega roka, ga lahko oddate kasneje.

Vpisnice še ni potrebno poslati zdaj; to bo storila svetovalna služba na vaši osnovni šoli. Rok za oddajo vpisnic je 5. april 2018.

Hvala, ker ste se, ali pa se še boste, odločili za I. gimnazijo v Celju. Potrudili se bomo, da odločitve ne boste obžalovali. 

Dostopnost