Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Vpis na I. gimnazijo v Celju

Obvestilo za kandidate za vpis v športni oddelek, umetniško gimnazijo in vzporedno glasbeno izobraževanje!

Kandidati morate najkasneje do 28. 2. 2017 poslati naslednjo dokumentacijo na I. gimnazijo v Celju:

 

Kandidati za športni oddelek:

1. Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne športne panožne zveze

2. Potrdilo o članstvu v športnem klubu/društvu, športnih dosežkih in ciljih oz. perspektivnosti

3. Izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem

4. Zdravniško spričevalo (dobite pri osebnem zdravniku)

5. Kopijo športno-vzgojnega kartona iz osnovne šole

 

Kandidati za umetniško gimnazijo in vzporedno glasbeno izobraževanje:

1.Prijavnica na preizkus glasbene nadarjenosti

 

 

Informacije o splošni gimnaziji Informacije o klasični gimnaziji Informacije o umetniški gimnaziji Informacije o vzporednem glasbenem izobraževanju Prijava na preizkus glasbene nadarjenosti Informacije o športnem oddelku gimnazije Izjava trenerja Potrdilo o članstvu v športnem klubu Potrdilo panožne zveze Predmetnik Prijava za vpis v srednjo šolo