Zoisove štipendije

Obvestilo o predvideni objavi javnega razpisa in javnega poziva za leto 2016/2017 – Zoisove štipendije
 

Do konca meseca junija 2016 bosta na spletni strani sklada objavljena:

1.    Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017po starem zakonu – ZŠtip
Poziv je namenjen Zoisovim štipendistom, ki so štipendijo pridobili po starem zakonu  – ZŠtip in ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

2.    Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017 po novem zakonu – ZŠtip-1
Razpis je namenjen novim vlagateljem, ki se prvič prijavljajo za dodelitev štipendije ter tistim Zoisovim štipendistom, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.  

Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu ZŠtip-1 in v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije predložiti najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2015/2016. 

Vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip -1 najdete na spletni strani sklada – tukaj.

Dostopnost