Rezultati ankete “Kaj najbolj ceniš pri profesorjih?”

Anketo “Kaj najbolj ceniš pri profesorjih?” je rešilo 219 obiskovalcev spletne strani. Največ 94 (38%) jih najbolj ceni prijazen, razumevajoč odnos. Sledijo strokovnost in široka razgledanost 53 (22%), zanimiv, motivirajoč pouk 47 (18%) ter doslednost in poštenost 44 (18 %). Na zadnjem mestu pa najdemo odprtost za ustvarjalnost dijakov 11 (4%). V razmislek:)

Dostopnost