Začetek pouka

S poukom bomo na I. gimnaziji v Celju začeli v torek, 1. septembra, ob 8.00.

Dijaki vseh letnikov boste imeli dve uri z razredniki  in dve uri pouka po urniku. Vmes bo malica po posebnem razporedu. Urnik bo objavljen na šolski spletni strani najkasneje v ponedeljek, 31. avgusta.

Dijaki 1.  letnika boste v šolo vstopali skozi sprednji vhod (s ploščadi), dijaki 2. letnika skozi zadnji vhod (s parkirišča), dijaki 3. letnika skozi vhod na Trubarjevi ulici in dijaki 4. letnika skozi vhod pri stari telovadnici. Dijake prvega letnika bodo pred šolo pričakali razredniki (od 7.30 dalje).

Ob vstopu v šolo je obvezna uporaba mask, razkuževanje rok in upoštevanje vseh splošnih pravil NIJZ. S podrobnejšimi navodili in informacijami vas bodo seznanili razredniki.

Veselimo se ponovnega srečanja.

 

Dostopnost