Vpis na višješolski študij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo podrobne informacije o podaljšanem vpisnem roku za vpis v višješolske programe:

“Zaradi epidemije koronavirusa in izrednih razmer se prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik rednega in izrednega študija v višješolskem strokovnem izobraževanju v študijskem letu 2020/2021 podaljša do 9. aprila 2020. Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe: https://vss-ce.com/vps “

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Če kandidati nimate tiskalnika ali ne morete poslati natisnjene prijave s priporočeno pošto, vam sporočamo, da lahko izpolnjen obrazec pripnete e-pošti, ki jo pošljete Višješolski prijavni službi na naslov: vispris@guest.arnes.si.

Dostopnost