Vloga za uveljavljanje pravice do dogovornega ustnega ocenjevanja za dijake kulturnike

Vlogo za uveljavljanje pravice do dogovornega ustnega ocenjevanja lahko oddate dijaki kulturniki, če imate vsaj trikrat na teden obveznosti v glasbeni šoli ali kateri drugi kulturni ustanovi oziroma kulturnem društvu.

Vloga mora vsebovati:

– prošnjo s predstavitvijo aktivnosti dijaka kulturnika,

– potrdilo o vpisu v glasbeno šolo oziroma mnenje kulturne ustanove ali društva,

– časovni razpored vaj oziroma aktivnosti,

– soglasje staršev in razrednika.

Vloge oddajte do vključno ponedeljka, 11. septembra 2023, svojim razrednikom. Zakasnelih vlog žal ne bomo mogli upoštevati.

Dijakom, ki imate vpisano vzporedno glasbeno izobraževanje, ni treba oddajati vlog za dogovorno ustno ocenjevanje.

 

 

Dostopnost