Vloga za uveljavljanje pravice do dogovornega ustnega ocenjevanja za dijake kulturnike

Vlogo za uveljavljanje pravice do dogovornega ustnega ocenjevanja lahko oddate dijaki kulturniki, če imate vsaj trikrat na teden obveznosti v glasbeni šoli ali kaki drugi kulturni instituciji oziroma kulturnem društvu.

Vloga mora vsebovati:

–         prošnjo s predstavitvijo aktivnosti dijaka kulturnika,

–         potrdilo in mnenje glasbene šole, kulturne institucije ali društva,

–         časovni razpored vaj oziroma aktivnosti,

–         soglasje staršev in razrednika.

Vloge oddajte do vključno 9. septembra 2015 svojim razrednikom. Držite se roka, zakasnelih vlog žal ne bomo mogli upoštevati.

Dijakom, ki imate vpisano vzporedno glasbeno izobraževanje, ni treba oddajati vlog za dogovorno ustno ocenjevanje.

Dostopnost