Vloga za uveljavljanje pravice do dogovornega ustnega ocenjevanja za dijake kulturnike

Vlogo za uveljavljanje pravice do dogovornega ustnega ocenjevanja lahko oddate dijaki kulturniki, če imate vsaj trikrat na teden obveznosti v glasbeni šoli ali kaki drugi kulturni instituciji oziroma kulturnem društvu.

Vloga mora vsebovati:

  • potrdilo in mnenje glasbene šole, kulturne institucije ali društva,
  • časovni razpored vaj oziroma aktivnosti,
  • soglasje staršev in razrednika.

Vloge oddajte do vključno 9. septembra 2013 svojim razrednikom. Držite se roka, zakasnelih vlog žal ne bomo mogli upoštevati.

 

Dostopnost