Vloga za status perspektivnega in vrhunskega športnika

Obveščamo vse dijake, ki boste v šolskem letu 2017/2018 zaprosili za status športnika, da sta obrazec za vlogo in obrazec za osebni izobraževalni načrt dostopna na šolski spletni strani preko povezave http://www.prvagim.si/aktualni-dokumenti.html.

Poleg izpolnjenih obrazcev morate oddati tudi prošnjo z obrazložitvijo o obremenjenosti dijaka športnika s podpisom skrbnikov ter razrednika. Vlogo za status športnika oddajte razrednikom do 8. 9. 2017, osebni izobraževalni načrt pa do konca septembra. Pravila si oglejte v dokumentih na spletni strani.

Upoštevali bomo samo pravilno in popolno izpolnjene in pravočasno oddane vloge.

 

Dostopnost