Virtualni klepet z dijaki klasične gimnazije za osnovnošolce

Draga devetošolka, dragi devetošolec, dragi osnovnošolci,

vabimo te, da se nam v torek, 1. 2. 2022, ob 17. uri na naslednji povezavi https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjdkMmI0ZTUtNGRlZi00ZjkzLWE1MGMtNmQwZWNmNjliZGZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb1fd7ce-b696-46ac-9494-e8fac0fd5883%22%2c%22Oid%22%3a%22dab6b869-f4e4-4a71-bbb8-ad05bc98b29b%22%7d  pridružiš v klepetalnici o klasični gimnaziji na I. gimnaziji v Celju.

S teboj bomo poklepetali profesorici latinščine in dijaki klasiki vseh štirih letnikov klasične gimnazije. Izvedel boš nekaj osnovnih informacij o klasični gimnaziji, sodelujoče v klepetalnici boš lahko vprašal vse, kar te zanima, na koncu pa se v znanju o Rimu in Rimljanih lahko preizkusiš v kvizu. Najboljše tri čaka simbolična nagrada.

Veseli bomo, če se nam pridružiš.

Vale!

Darja Marčič in Ivana Šikonija, profesorici latinščine

Dostopnost