Vabilo k prijavi na XXI. tekmovanje mladih zgodovinarjev

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki!

Tema letošnjega tekmovanja je Gospodarski in kulturni razvoj Slovencev v prvi jugoslovanski državi.

  • Šolsko tekmovanje bo v četrtek, 26. januarja 2023, med 14. in 15. uro. Prijavljeni dijaki boste pisali enotno testno polo, ki jo bo sestavil organizacijski odbor tekmovanja.
  • Prijave na tekmovanje bomo začeli zbirati v začetku januarja.
  • Državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev bo v soboto, 18. marca 2023, na Šolskem centru Kranj.

LITERATURA ZA PRIPRAVO NA ŠOLSKO TEKMOVANJE (gimnazije):

  • Aleš Gabrič, Mateja Režek, Zgodovina 4, Učbenik za četrti letnik gimnazije, DZS, Ljubljana, 2011, str. 159–164.
  • Mateja Režek, Gregor Antoličič, Špela Frantar, Gordana Popovič Lozar, Zgodovina 4, Sodobnost, Učbenik za zgodovino v 4. letniku gimnazij, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2021, str. 178–181.
  • Božo Repe, Sodobna zgodovina, Zgodovina za 4. letnik gimnazij, Modrijan, Ljubljana, 2005, str. 113–129.
  • Slovenski zgodovinski atlas, Nova revija: Ljubljana, 2011, str. 172–175.
Dostopnost