Uveljavljanje pravice do dogovornega ustnega ocenjevanja za dijake kulturnike

 

Vlogo za uveljavljanje pravice do dogovornega ustnega ocenjevanja lahko oddate dijaki kulturniki, če imate vsaj trikrat na teden obveznosti v glasbeni šoli ali kaki drugi kulturni instituciji oziroma kulturnem društvu.

Vloga mora vsebovati:

– prošnjo s predstavitvijo aktivnosti dijaka kulturnika,

– potrdilo o vpisu v glasbeno šolo oziroma mnenje kulturne institucije ali društva,

– časovni razpored vaj oziroma aktivnosti,

– soglasje staršev in razrednika.

Vloge oddajte do vključno 9. septembra 2022 svojim razrednikom. Zakasnelih vlog žal ne bomo mogli upoštevati.

 

Dostopnost