Uveljavljanje pravice do dogovornega ustnega ocenjevanja za dijake kulturnike

Vlogo za uveljavljanje pravice do dogovornega ustnega ocenjevanja lahko oddate dijaki kulturniki, če imate vsaj trikrat na teden obveznosti v glasbeni šoli ali kaki drugi kulturni instituciji oziroma kulturnem društvu.

Vloga mora vsebovati:

– prošnjo s predstavitvijo aktivnosti dijaka kulturnika,

– potrdilo o vpisu v glasbeno šolo oziroma mnenje kulturne institucije ali društva,

– časovni razpored vaj oziroma aktivnosti,

– soglasje staršev in razrednika.

Vloge oddajte do vključno 11. septembra 2020 svojim razrednikom. Zakasnelih vlog žal ne bomo mogli upoštevati.

Dijakom, ki imate vpisano vzporedno glasbeno izobraževanje, ni treba oddajati vlog za dogovorno ustno ocenjevanje.

Dostopnost