Učbeniški sklad – vračanje učbenikov in naročilnice za naslednje šolsko leto

Vse dijake letošnjega 1., 2. in 3. letnika obveščamo, da so na šolski spletni strani objavljeni seznami učbenikov za šolsko leto 2022/23 in naročilnice za učbeniški sklad, ki jih natisnete, izpolnite, zberete v razredu ter do 15. junija oddate knjižničarki.

Naročilnice izpolnite za letnik, ki ga boste obiskovali naslednje šolsko leto, lahko jih oddate tudi takrat, ko boste vračali učbenike in izposojene knjige. Dijaki 4. letnika vrnete izposojeno gradivo takoj, ko učbenikov in knjig ne boste več potrebovali za maturo.

Vrstni red vračanja učbenikov iz učbeniškega sklada:

Razred Datum Ura
2. a 13. 6. 2022 7.10 (0. ura)
2. b 13. 6. 2022 8.00 (1. ura)
2. c 13. 6. 2022 8.50 (2. ura)
2. č 13. 6. 2022 10.30 (4. ura)
2. d 13. 6. 2022 11.20 (5. ura)
2. e 13. 6. 2022 12.10 (6. ura)
2. f 13. 6. 2022 13.00 (7. ura)
2. g 13. 6. 2022 13.50 (8. ura)
3. a 14. 6. 2022 7.10 (0. ura)
3. b 14. 6. 2022 8.00 (1. ura)
3. c 14. 6. 2022 8.50 (2. ura)
3. č 14. 6. 2022 9.40 (3. ura)
3. d 14. 6. 2022 11.20 (5. ura)
3. e 14. 6. 2022 12.10 (6. ura)
3. f 14. 6. 2022 13.00 (7. ura)
3. g 14. 6. 2022 13.50 (8. ura)
1. a 15. 6. 2022 7.10 (0. ura)
1. b 15. 6. 2022 8.00 (1. ura)
1. c 15. 6. 2022 9.40 (3. ura)
1. č 15. 6. 2022 10.30 (4. ura)
1. d 15. 6. 2022 11.20 (5. ura)
1. e 15. 6. 2022 12.10 (6. ura)
1. f 15. 6. 2022 13.00 (7. ura)
1. g 15. 6. 2022 13.50 (8. ura)
Dostopnost