Te zanima mladinski tabor v Avstriji?

Posredujemo vam informacijo o  mladinskem taboru z večletno uspešno tradicijo, ki temelji na učenju in poglabljanju nemškega jezika in kulture. Najprimernejši je za dijake prvega in drugega letnika, ki imajo predznanje in že vsaj malo znajo nemško, sestavljen pa je iz jutranjih delavnic, popoldanskih družabnih aktivnosti in ekskurzij ter družabnih večerov.Poleg tega, da se na taboru vsakodnevno izvaja intenziven tečaj nemščine, ki ga dopolnjujejo različne družabne aktivnosti in ekskurzije, je tudi zelo ugoden, saj polovico stroškov, kot tudi celotne stroške prevoza, krije program Evropske Unije Erasmus+. Tako celotni stroški letošnjega 9 dnevnega tabora znašajo le malo več kot 250 evrov.

Več informacij dobite pri profesorici Dušanki Veronek.

Dostopnost